Energi

Är solenergi ett bra energialternativ för uppnå hållbar utveckling?

Solen som energikälla är väldigt kraftfull, under 10 minuter träffas jorden av solstrålar som innehåller lika mycket energi som jordens befolkning gör av med på ett år! Hade vi kunnat utnyttja och även lagra all denna energi hade vi förmodligen inte behövt någon annan energikälla så länge solen lyser.

För att uppnå hållbar utveckling hade det varit gynnsamt att kunna utnyttja denna energi. Tyvärr brister tekniken både vad det gäller verkningsgrad på solcellerna och lagring av energin vi får av solen. Framtiden för solenergi ser dock ljusare ut, vilket vi ger några exempel på längre ner.

Hur fungerar solenergi?

 1. Solens strålar träffar solceller som genererar energi i form av likström.
 2. En växelriktare omvandlar likströmmen till växelström.
 3. Denna växelström går att använda i våra hushåll, men kan även skickas via en elmätare till elnätet för försäljning.
 4. Överskottselen går som sagt att sälja via elnätet men du kan även ta emot el från elnätet solfattiga dagar.

Fördelar med solenergi

Solenergi är förnybar och därför ett bra energialternativ i arbetet för att uppnå hållbar utveckling, det finns dock fler positiva egenskaper med solenergi varav några ges här:

 • Solenergi är ”gratis”, det går inte att lägga anspråk på solen
 • Har mycket liten miljöpåverkan
 • Det går åt lite energi vid tillverkning av solcellerna, jämfört med energin som fås ut under solcellens livslängd
 • När en solenergianläggning är avbetald är energin i princip kostnadsfri

Nackdelar med solenergi

Tyvärr är det inte bara positivt med solenergi, nedan ges några negativa aspekter med denna energiform.

 • Måste kompletteras med annan energiform under vinterhalvåret (i Sverige)
 • Hög initial investeringskostnad jämfört med fossila bränslen
 • Dåligt väder kan påverka solcellernas effektivitet negativt

Framtiden för solenergi

Tekniken för solenergi förbättras ständigt och kostnaderna minskar. Sedan sjuttiotalet har medelpriset per toppwatt (watt-peak, Wp) minskat från runt 100 amerikanska dollar till under en dollar idag, och det ser ut som priserna kommer fortsätta att minska.

Solcellernas prestanda förbättras ständigt. De solcellerna som finns på marknad idag tar emot runt 18 – 20 % av solstrålarna som når dem, men det finns forskningsresultat med en verkningsgrad på 35 %. Dessa når förhoppningsvis konsumenter inom en snar framtid.

Nedan visas en positiv graf hämtad från REN21 som demonstrerar hur kapaciteten av solenergi ökat kraftigt under åren 2004-2014. Detta beror med all sannolikhet på minskat pris och ökad verkningsgrad.

En nackdel med solenergi som vi tidigare har nämnt är att lagringen av solenergi är svårhanterlig, men nyligen kom det amerikanska företaget Tesla ut med batteriet Powerwall 2. Tesla påstår att detta batteri kan driva en normalstor bostad med två sovrum en hel dag, detta skulle i så fall innebära att man inte behöver sälja sin all överskottsenergi till elnätet utan kan lagra en del av denna till när den behövs istället.

När det gäller pris, utveckling av teknologin och lagring av solenergin ser framtiden onekligen ljus ut för denna förnybara energiform, vilket i sin tur även är positivt för att uppnå hållbar utveckling.

Ovan visas en positiv graf hämtad från REN21 som demonstrerar hur kapaciteten av solenergi ökat kraftigt under åren 2004-2014. Detta beror med all sannolikhet på minskat pris och ökad verkningsgrad.