Inspiration

Smarta elnät

Länka samman elnäten så att man inte har onödiga vägar utan det är “motorväg” hela tiden för elen. Samt att det ska vara riktat mot att konsumenten använder sig av smart elanvändning (undviker rusningstrafiken). Styrsätt som mäter konsumtion, produktion, spänning etc. och sedan tar beslut angående hur mycket man skall fortsätta producera. Vilket är ett konstant försök till att jämställa produktion/konsumtion och därav inte få onödigt bortfall av energi. En nackdel till detta tänks vara att i framtiden så kommer denna processen kunna hantera stora mängder data för att kunna ta de besluten, men detta kan lösas med en bra konstruktionsplanering från starten.

Lagring av el är ett växande problem och därav fokus för studier. Om elproduktionen i ett land överstiger konsumtionen så har man ett problem. Vi har inget effektivt sätt att lagra stora mängder el. Så det man gör i dagsläget är att man säljer vidare elen till grannländer och vid transporten av el så försvinner mycket av energi på grund av effektförlust i ledningarna.

Dagens elnät är skapad för centraliserad och storskalig produktion, den så kallade bygga och ansluta principen, när sedan mindre aktörer vill hjälpa till att producera el så kan deras introduktion till elnätet visa sig vara ett problem. Detta på grund av att elnätet inte är konstruerat med tanke på att flera mindre aktörer ska kunna introduceras. Om det däremot byggs ett nytt elnät med fokus på att frekvent introducera nya mindre aktörer så får vi ett elnät som har en ojämn produktion men som matchar vår konsumtion istället för en konsumtion som försöker nå upp till vår produktion.

Ett exempel är elnätet på Gotland och där installeras personliga solceller och vindkraftverk direkt till elnätet. Elkunderna på gotland har möjligheten att övervaka sin energianvändning och därmed anpassa sin konsumtion till elpriset. T.ex. ladda elbilar under natten när konsumtionen är låg och produktionen är hög.

Picture source