Mat och Vatten

Hållbar utveckling av mat och vatten

Detta innebär att man inte förbrukar resurserna snabbare än planeten kan skapa nya. Att man tar för mycket vatten, planterar för mycket och jorden är sliten så man inte kan använda fälten längre. Detta påverkar även fiskar, när det fiskas för mycket och vissa fiskarter håller på att dö ut.

Populationen blir för stor för att resurserna ska räcka till mat och vatten.

Varför är det viktigt

Vatten till exempel, om det har mycket föroreningar, kan vara dåligt för lantbruket, gifter i vatten kan göra land obrukbart. För lite vatten, mat och om det dessutom är förorenat kan göra folk sjuka, då behövs det återigen mer resurser för att se till att de blir friska igen. Dessa resurser kan vara i andra områden och används också när en sjuk person måste komma till ett sjukhus.

Det finns möjligheter för att motverka detta, ett exempel är användning av 20–30 cm djupa hål som fylls med gödsel, detta har hjälpt till med att göra runt 100 tusen hektar fruktbart igen.

Det är även så att maten som produceras kan kräva mycket mer resurser än vad det skapar. Till exempel, det krävs mycket mer vatten och mat för de djuren som sedan slaktas för maten.

Vilka följder och tekniker finns det i framtiden

 • En viktigt punkt är om vi har nog med näring för alla personer som bor där
 • Vatten och mat är livsviktiga faktorer
 • Rent vatten

Olika tekniker

 • Orbital systems dusch
  • Det är en dusch system som använder elektropositiv nano aluminium för att rena vatten när du duschar, det betyder att vattnet används mer än en gång.
  • Duschen rensar vatten medan den används. Genom detta kan man duscha i åtta minuter med bara 8 liter med vatten
  • http://www.lu.se/article/snalspolande-rymddusch-redo-for-massmarknaden
 • För att öka den hållbara utvecklingen för matproduktion används i Kina tekniker för att återanvända regnvatten. Det vill säga att man samlar regn för att vattna plantor.
  • Regnet lagras då i en vattentank eller en bassäng i marken så att jorden alltid har tillgång till detta
  • Detta ledde till att 40% mer havre kunde produceras på den samma yta. Till och med mindre användning av pesticider var en av effekterna
 • I mindre byar i Indien har regnvatteninsamling använts för att samla in vatten till tider där den behövs. Detta har gjort att land som innan har varit oanvändbart eller övergivet kan användas igen
  • Detta hade en ytterligare effekt till att göra de sociala förhållande bättre.

Koppling till datateknik

Detta kan vara att håll koll på vattennivån i jorden och även skapa en automatisk tillförsel av vatten för att minska vattenförbrukning. Detta kunde man även göra med näringsförbrukningen för att kontrollera detta och därför minska förbrukningen.

Det är till och med möjligt att använda program i hemmet som kylen för att minska hur mycket mat som blir dåligt och därför minska förbrukningen.

Man kan även använda den moderna teknologin för att till exempel hålla koll på hur mycket man fiskar och förhindra att man minskar fiskpopulationen för mycket.