Inspiration

Geo-Engineering(Climate-Engineering)

Ett fenomen som är oerhört intressant är geoengineering. Detta betyder att man förändrar jordens klimat. Principen är att klimatet beror på mängden solstrålning som kommer till planeten och vad somhänder med den när den har nått jorden (hur mycket radieras tillbaka i rymden). Detta är kontrollerat genom olika sätt, en av den är jordens albedo. Detta är ett värde som kan beräknas genom formeln:

Albedon beror på olika faktorer på jorden, nämligen dem som har en effekt på hur mycket kraft reflekteras. Det beror också på vilken månad vi är i samt om det finns snö eller moln. En öken skulle till exempel ge en hög albedo och vatten skulle ge en liten albedo.

Genom att förändra albedon, till exempel med att sätta reflekterande ytor skulle man reflektera strålning tillbaka och genom detta kyla ner temperaturen, detta är en liknande effekt som snö har under vintertiden. Man kan till exempel sätta mörkare ytor för att spara värme. Detta görs ibland i växthus där svarta tunnor fylls med sten eller vatten för att hålla plantorna varm under kalla nätter och vintertid.

Mängden CO2 skulle också ha en effekt på värmen eftersom gaserna i atmosfären tar upp strålning och skickar ut den igen åt alla riktningar. Det betyder att om det finns mer CO2 i luften, så skulle den genomsnittliga temperaturen på planeten skulle öka.

Genom att förändra mändgen CO2 i luften kan man till exempel skapa en bättre omgivning för plantor. Genom sensorer som redan finns skulle det vara möjligt att anpassa klimatet för växten och matproduktionen.

Det finns redan ett koncept som kallas för ”Artifical Trees” som drar ut CO2 från atmosfären, till och med skapar moln i luften för då att höja albdon. I den tidigare nämnda formlen kan man enkelt se att eftersom detta skulle sprida mer energi och genom höja albedon och sänka temperaturen. Dessa moln skulle skapas genom att ”spruta” vatten i luften.

Datatekniken i det här är inte att överse. Det behövs för att modellera, mäta och kontrollera maskinerna. Till exempel om de nämnda maskinerna skulle skapa moln, så skulla detta vara kontrollerat, och att ha en människa kontrollera en sådan sak skulle vara ett dyrt och omplicerad procedur. En standdiserad algoritm skulle göra det här oändlig lättare att massproducera och implementera detta koncept.