Energi

Geotermisk energiutvinning

Geotermisk energi är energi som är lagrad i jordskorpan på grund av planetens kärna. Det är en stabil men låg energiproduktion. I utvinningen så lämnas ett litet klimatfotavtryck men i låg i jämförelse med fossila bränslen. När man utvinner geotermisk energi så använder man sig av grundvattnet som blivit ånga och för de igenom slangar till generator och sedan för man ner det nedkylda vattnet till marken fast en bit bort. I slangarna så använder man sig av något som kallas köldbärarvätska, som vanligtvis är en mix av bioetanol och vatten.

En vanlig anläggning med geotermisk energi är bergvärme anläggningar som värmer upp villor. Med en sådan så slipper man externa producenter för att värma upp huset men det finns en hög installationskostnad. I Sverige så ligger kostnaden på ca 70-200 tusen kronor, men det beror på storleken på anläggningen och djupet som behövs för att nå tillräckligt varmt vatten.

En anläggning kan ha en livslängd på upp till ca 20 år och själva hålet kan ha en livslängd på nära 60 år. [1, 2].

På grund av den låga klimatpåverkan som geotermisk energi har så är det viktigt komplement när det gäller uppvärmning av bostäder på kallare områden i världen för att minska energikonsumption och användning av fossila bränslen. Att det redan är ekonomiskt försvarbart kan räknas som en bonus.

A flash powerplant illustrated by V. Ryan link