Energi

Fördelning av olika orters energifomer

I dagsläget utgör fossila bränslen som kol, olja och naturgas hela 81 % av energitillförseln. Förnybara energikällor står bara för runt 13 % och kärnkraft för resterande 6 %.

Att fossila bränslen står för 81 % är ganska dystert med tanke på vilken påverkan utsläppen har för miljön. Värt att nämna är att de fossila bränsle lagren är begränsade och kommer alltså ta slut någon gång i framtiden.

Användningen av förnybar energi bör alltså öka om vi vill uppnå en hållbar utveckling men även för att uppfylla behovet av ett alternativ till fossila bränslen.

Hur ser vår energiförbrukning ut idag?

Till höger presenteras en intressant lista med tillhörande graf som åskådliggör den genomsnittliga energianvändningen per person/år. Nordamerika leder som synes listan med god marginal till andra platsen Europa, medan Afrika och Indien ligger i lä med cirka en tiondel av Nordamerikanernas genomsnittliga energiförbrukning.

 • Nordamerika använder 48 674 kWh per person/år
 • Europa använder 28 439 kWh per person/år
 • Mellanöstern använder 22 727 kWh per person/år
 • Kina använder 12 033 kWh per person/år
 • Latinamerika använder 11 041 kWh per person/år
 • Afrika använder 5 720 kWh per person/år
 • Indien använder 4 158 kWh per person/år

Produktionsdistribution

Till höger finns även ett diagram som visar fördelningen av energiproduktion per capita runtom i världen, härledd från total energiproduktion och sedan dividerad i befolkningsmängd så vissa felmarginaler finns att hitta.

Hur kommer energiförbrukningen se ut i framtiden?

Samtidigt som jordens befolkning ökar, ökar också behovet av energitillförsel. Vilket gör det ännu viktigare att produktionen av förnybar energi ökar och att vi får en minskning av energiproduktion med fossila bränslen.

Vad räknas som förnybara energikällor?

Det är kanske inte alltid så självklart vad som räknas till förnybara energikällor, därför presenterar vi här en lista över vad som klassas som förnybar energi.

 • Vindenergi
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Geotermisk energi
 • Aerotermisk energi (luftvärme)
 • Hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi
 • Biomassa
 • Deponigas
 • Gas från avloppsreningsverk
 • Biogas

Till vänster i menyn kan du hitta en fördjupning av energiformerna solenergi och geotermisk energi.