Inspiration

Miljöpåverkan av elbilar

Miljöpåverkningen av elbilar till skillnad från bilar med förbränningsmotorer är en evig diskussion. Själva elbilen påverkar inte växthuseffekten, däremot tillverkningen av bilen och elen gör det. I artikeln Hur miljövänliga är elbilar? publicerad den 11 april 2013 på BBC.com, skriver Andrew Bomford om den verkliga miljöpåverkningen av elbilar i europa och Storbritannien.

Tillverkningen av en elbil är kostsamt för miljön. Enligt artikeln har vissa elbilars tillverkningsprocess den dubbla påverkan av växthuseffekten i jämfört med en vanlig bil. Tillverkningen av lithuim-ion batterier tillför den stora skillnaden av miljöpåverkningen.

Författaren nämner att den årliga förbrukningen av kol när man producerar elektricitet påverkar koldioxidutsläppet hos elbilar drastiskt. Bomford nämner att när artikeln skrevs hade Storbritanniens föregående år haft 40% användning av kol gällande elproduktion. Enligt statistik från Storbritanniens regering ökade det 2013 till 48%. Detta är en ovanligt hög kolförbrukning enligt europeiska standarder. En elbil i europa förbättrar koldioxidutsläppen från en vanlig bil med cirka 25%. Om man räknar med att storbritannien har 40% kolförbrukning så motsvarar detta att en elbil förbättrar miljöpåverkningen med 10%.

Elbilar förbättrar självklart koldioxidutsläppen men för att verkligen optimera miljöpåverkningen måste infrastrukturen för elproduktion också optimeras. Bomford nämner att Norges metod att tillverka vattenkraft gör att effektiviteten hos elbilar ökar drastiskt. Dessutom tillåter Norges elbilar att köra i bussfiler samt ger extra bidrag till individer som köper dessa elbilar. Där finns många fina elbilar idag som är kapabla till att fylla vardagsbehovet hos individer, men politiken bakom elproduktionen måste förbättras för att effektivisera elbilar till dess fulla potential.

Hur kan vi förbättra detta med en datateknisk synvinkel? I avsnittet Sakernas internet diskuteras det hur man kan förbättra elförbrukningen i hemmet. Bomford nämner att man kan ladda bilen på natten för då är det som mest el på nätet samt att el tillverkad av kol inte är så väsentlig på natten. Att knyta ihop detta med att bilen kommunicerar med elnätet och analyserar när det är som mest miljövänligt att ladda bilen på kan åstadkomma mycket då det krävs oerhört mycket el för en fulladdad bil. Ett annat sätt att förbättra miljöpåverkan är att låta GPS:en i bilen kommunicera med sin kalender i mobilen för att se vilka ärenden man har den dagen och planera en rutt efter det. Att slippa bilköer och göra rutten så effektiv som möjligt gör att bilen inte behöver laddas lika mycket senare på natten.